ZAPRASZAMY DO NAS

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słubicach

ROK SZKOLNY 2021/2022

: Światowy Dzień Sybiraka i rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę


: NARODOWE CZYTANIE 2021 Z UDZIAŁEM DZIENNIKARZY LOKALNYCH MEDIÓW


: Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

    17 września. Światowy Dzień Sybiraka i rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Polacy na zajętych przez Sowietów ziemiach poddani byli licznym represjom. Setki tysięcy mieszkańców zajętych ziem zesłano na Syberię. W tym dniu upamiętniamy ofiary męczeństwa oraz doznane krzywdy. Na zorganizowanej przez słubickie Koło Związku Sybiraków uroczystości delegacja z naszego Ośrodka złożyła kwiaty przed pomnikiem Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą Polskę.

aut aut aut

..: do góry :NARODOWE CZYTANIE 2021` W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLN0- WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH Z UDZIAŁEM DZIENNIKARZY LOKALNYCH MEDIÓW
    Jubileuszowe 10. Narodowe Czytanie odbyło się 6 września 2021r. w ogrodzie sensorycznym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słubicach.
Lekturą tegorocznej edycji był dramat „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Fragmenty utworu z podziałem na role czytali dziennikarze lokalnych mediów: Renata Hryniewicz (I love Słubice), Daniel Szurka ( Nasze Słubice) oraz Waldemar Uberna ( Telewizja HTS). Ekipę dziennikarzy wsparła Magdalena Karczewska – nauczycielka ośrodka. Narodowe Czytanie tradycyjnie odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej.
Ośrodek po raz czwarty zgłosił swój udział do kancelarii Prezydenta RP i w roku jubileuszowej edycji szkoła otrzymała pamiątkową pieczęć tegorocznej odsłony, którą można było opieczętować przyniesione egzemplarze ponadczasowego dzieła lub otrzymać wkładkę i dołączyć do książki.
Celem akcji jest promocja czytelnictwa oraz klasyki literatury polskiej - przekazanie jak ważne i piękne jest czytanie książek. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie kl. 7-8 szkoły podstawowej, uczniowie szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy, a także nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz Dyrektor ośrodka. Ze względu na specyfikę placówki akcja była poprzedzona zajęciami wprowadzającymi w celu przybliżenia uczniom biografii Gabrieli Zapolskiej, krótkiego rysu historycznego oraz tematyki utworu.
Przygotowana została także wystawa różnych wydań „Moralności pani Dulskiej”. Po wysłuchaniu fragmentów dramatu można skonstatować, iż mimo 115. lat, które upłynęły od powstania utworu , treści w nim zawarte są aktualne również w obecnych czasach. Autorka krytykuje obłudę, hipokryzję oraz fałszywą moralność – przekazując czytelnikom uniwersalne przesłanie – potrzebę walki o sprawiedliwość społeczną. Zachęcamy do lektury!.

Dziennikarzom lokalnych mediów oraz nauczycielom ośrodka, którzy przyczynili się do realizacji Narodowego Czytania 2021 w SOSW w Słubicach, serdecznie dziękują organizatorzy – Maria Wałach i Piotr Jaremko...: do góry :..: do góry :ROK SZKOLNY 2020/2021

: Program DOBRY START


: OFERTA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH


: „JAN PAWEŁ II W LITERATURZE” - POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY ZORGANIZOWANY PRZEZ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W SŁUBICACH - ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY


: XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH


: Działania Samorządu Uczniowskiego


: Konkurs z okazji "Dnia Dziecka" rozstrzygnięty!


: Oferta pracy


: Święto Konstytucji 3 Maja


: Rewalidacja w temacie świąt majowych


: OFERTY PRACY


: Zapraszamy do INTERNATU


: Ogranizacja zajęć od 22 marca 2021r.


: Ogranizacja zajęć od 15 marca 2021r.


: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


: BAL KARNAWAŁOWY w klasie I-III ZET


: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PUZZLI


: Dzień Babci i Dziadka


: Kreatywne choinki


: Pamiętamy o dokarmianiu ptaków


: Święta tuż, tuż...


: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych


: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka


: AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"


: I MIĘDZYNARODOWA "PRZERWA NA CZYTANIE"


: Akcja "Opatrunek na ratunek"


: PODZIĘKOWANIA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY ZA UDZIAŁ W NARODOWYM CZYTANIU 2020’


: Konkurs "Jan Paweł II w literaturze"


: Dzień Przedszkolaka


: Informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa w związku z pandemią SARS-2 COVID-19


: NARODOWE CZYTANIE 2020' W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH


: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
    Szanowni Państwo, od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. W załączeniu przesyłamy Państwu materiały dotyczące programu Dobry Start. Podajemy również link do strony, na której znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące „300+”: DOBRY START


aut aut aut

..: do góry :


..: do góry :„JAN PAWEŁ II W LITERATURZE” - POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY ZORGANIZOWANY PRZEZ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W SŁUBICACH - ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

    24 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom powiatowego konkursu fotograficznego pt. „JAN PAWEŁ II W LITERATURZE”, zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słubicach , pod patronatem Starosty Słubickiego. Konkurs został ogłoszony z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w 2020 roku , w ramach ogólnopolskiego projektu „Dar na Stulecie” i skierowany był do uczniów, ich rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych . Celem konkursu było uczczenie 100. rocznicy urodzin naszego Wielkiego Rodaka, wychowanie dla wartości, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz rozwijanie możliwości twórczych poprzez nowoczesne formy wyrazu artystycznego. W związku z pandemią COVID-19 konkurs został zawieszony, ponieważ odbywał się w formie tradycyjnej, Na początku roku szk. 2020/2021 był reaktywowany , ale kolejna fala pandemii (zdalne nauczanie) utrudniła realizację. Jednak dzięki determinacji organizatorów i uczestników konkurs odbył się w formie przewidzianej regulaminowo. Na konkurs napłynęło 37 prac fotograficznych – selfie z książką Jana Pawła II lub z książką o Papieżu Polaku różnych autorów. Komisja w składzie: Leszek Bajon – Starosta Słubicki, Anna Panek-Kusz / kurator Galerii OKNO w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury i Tomasz Fedyszyn zatrudniony również w Galerii OKNO , ze względu na reżim sanitarny oceniała prace w dwóch terminach. Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę: powiązanie z tematem konkursu, jakość, oryginalność i kreatywność. Po dokonaniu przeglądu wszystkich prac przyznała nagrody w pięciu kategoriach, w tym wśród uczniów w trzech grupach wiekowych. Najwięcej laureatów było wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach, natomiast nauczycieli i rodziców godnie reprezentowały szkoły powiatowe : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach. Komisja zwróciła uwagę na determinację uczestników przygotowujących prace w formie tradycyjnej, podkreśliła wysoki poziom artystyczny prac oraz duże zaangażowanie w proces twórczy. Wyrazy podziękowań za udział oraz gratulacje laureatom składają organizatorzy konkursu:

Maria Wałach i Piotr Jaremko – nauczyciele SOSW w Słubicach.

aut aut aut aut aut aut

..: do góry :XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH

    Jubileuszowy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (26.05 – 01.06.2021r.) przebiegał pod hasłem „ Lubimy czytać polskich autorów”. Tradycyjnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach realizowany był w formie Maratonu Czytelniczego i trwał kilkanaście dni . Po wielomiesięcznym zdalnym nauczaniu w związku z pandemią COVID -19, uczniowie z przyjemnością spotykali się w niewielkich zespołach klasowych – przestrzegając reżimu sanitarnego i słuchali fragmentów książek lub krótkich bajkowych opowieści , czytanych przez nauczycieli i wicedyrektora ośrodka, utrwalając chwile spędzone z książką na zdjęciach lub filmikach. Ponieważ obecnie zdrowy i aktywny styl życia jest priorytetem, pielęgniarka szkolna czytała dzieciom bajki i wyjaśniała, dlaczego kotek był chory, żyrafa miała katar, Pan Krokodyl miał kłopot, a Tupcio Chrupcio nie chciał się myć.
    W związku z tym, iż Oddziały Przedszkolne i biblioteka ośrodka przez cały rok szkolny funkcjonowały stacjonarnie , książkowi bohaterowie stali się nierozłącznymi przyjaciółmi dzieci w trudnym okresie pandemii. Niektóre z nich nie wyobrażały sobie dnia bez przygód Misia Edzia , żubra Pompika czy żółwia Franklina. Dlatego podczas Maratonu Czytelniczego zaprzyjaźniły się z książkami polskich autorów: Tuwima , Brzechwy, Święcińskiej i polubiły Misia Uszatka czy Krasnala Hałabałę. Niektórzy uczniowie czytali głośno swoim rówieśnikom. W klasach starszych uczniowie sięgali po klasykę polską , w tym poezję polskich noblistów. Niezależnie od wieku uczniowie chętnie słuchali czytanych tekstów, nawet w szkole branżowej. Krótki relaks z książką „Opowieść o Ewie” Z. Brzozowskiego spodobał się nastolatkom. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom na stałe wpisał się do kalendarza imprez szkolnych, ponieważ wszyscy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wiedzą , że „CZYTANIE – WAŻNA RZECZ!”. Z okazji Jubileuszu życzymy Członkom Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom radosnych chwil z książką, pomyślności w życiu osobistym i w realizacji działań na rzecz młodych czytelników.

Maria Wałach
Lider Kampanii CPCD


aut aut aut aut aut aut

..: do góry :Działalność Samorządu Uczniowskiego pod okiem opiekunów Marzeny Guźniczak i Agnieszki Kobyłeckiej.aut aut
aut aut

..: do góry :Konkurs z okazji "Dnia Dziecka" rozstrzygnięty!

Zwycięzców w dniu jutrzejszym zapraszamy do Dyrekcji szkoły po odbiór nagród:
Los uśmiechnął się do

Kategoria: Krzyżówka – Fabian z kl.5A SP
Kategoria: Rysunek-Grzesiu z OP "Żabki"

Dziękujemy Wszystkim za udział w zabawie.
Wszystkie prace były kreatywne i kolorowe.
Dziękujemy Radzie Rodziców
za ufundowanie słodyczy dla dzieci.
Organizatorzy: Dyrekcja Ośrodka.aut
aut aut aut aut aut aut

..: do góry :


aut

..: do góry :
   
aut aut
aut aut aut aut aut

..: do góry :
    Rewalidacja w temacie świąt majowych. Wiktor, Kacper, Fabian i Nelka. Terapię prowadzi p. Magdalena Kałkowska.

aut aut
aut aut

..: do góry :


..: do góry :
SERDECZNIE ZAPRASZAMYaut

PODANIE DO INTERNATU

..: do góry :

Ważna informacja!
    Decyzją Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki uczniowie wszystkich klas w dniach 22 marca - 9 kwietnia 2021 przechodzą na nauczanie zdalne.
Nauczanie w formie on-line w naszej szkole odbywa się za pomocą MS Teams oraz dziennika elektronicznego.


..: do góry :

aut

..: do góry :
    Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" to święto obchodzone 1 marca od 2011 roku. W ten jeden dzień w roku chylimy czoła przed bohaterami, którzy do końca swoich dni walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Uczniowie w tym dniu wykonali plakaty oraz rozmawiali na lekcjach historii o bohaterach walczących w konspiracji antykomunistycznej.
Od roku 1944 do 1963 około 300 tys. osób nieustannie podejmowało walkę o wyzwolenie z sowieckiego ucisku i utworzenie wolnego państwa Polskiego.
PAMIĘTAMY !
Opracowała Magdalena Karczewska

aut aut aut aut

..: do góry :
    W piątek uczniowie klasy I II III ZET bawili się jak na karnawał przystało. Były piękne przebrania i tance. W małym gronie tez można się świetnie bawić. Pozdrawiamy.
Opracowała A. Lew

aut aut aut aut

..: do góry :
    29 stycznia w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Puzzli.
Układanie puzzli to świetna zabawa, która uczy choćby wytrwałości w dążeniu do celu i koncentracji na zadaniu, bo jeśli się chcemy zobaczyć, co powstanie po złożeniu wszystkich kawałków, nie ma rady: trzeba się do tego przyłożyć. Układanie puzzli daje dziecku poczucie, że coś tworzy, ponieważ z rozsypanych elementów, które osobno nic nie przedstawiają, powstaje nagle spójny obraz.

aut aut aut aut aut aut aut aut

..: do góry :

aut aut

..: do góry :
    Uczniowie klasy ZET I -II - III przygotowali swoje własne choinki z kosmetycznych płatków dekorując tym samym swoje domy na śwìęta.


aut aut

..: do góry :
    Michalina, Milena, Dawid, Oskar i Michał pamiętają o dokarmianiu ptaków zimową porą. Karmniki wykonane przez uczniów podczas zajęć kreatywnych.

Dagmara Zając

aut aut aut aut

..: do góry :
    Świąteczne kartki uczniów klas 4 - 8 Zet SP oraz 4 - 8 SP . Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Kształcenia Zintegrowanego życzą wszystkim - wszystkiego dobrego na te nadchodzące święta. Spokojnych, radosnych chwil w gronie najbliższych, wiele uśmiechów, prezentów, ale przede wszystkich zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń w Nowym Roku 2021.

Dagmara Zając

aut aut
aut aut

..: do góry :
    Celem propagowania takiego dnia jest uświadomienie społeczeństwu trudności z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. Bardzo ważna jest także pomoc we włączeniu się w funkcjonowanie społeczeństwa tej grupy. Jest to także przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu świadomości wśród ludzi na temat korzyści płynących z integracji z osobami niepełnosprawnymi.


aut

..: do góry :
„ Mam prawo żyć
Mam prawo być sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.”

    Dnia 20 listopada 2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka . Tego dnia uczniowie SOSW w Słubicach podczas zdalnych lekcji obejrzały film na temat Konwencji Praw Dziecka, śpiewały piosenkę pt.: „ Prawa dziecka” i rozmawiały jakie mają prawa. Dowiedziały się, że mają m.in. prawo do miłości , szacunku, informacji, rodziny, zrozumienia, równouprawnienia, nauki, wyrażania swoich poglądów, odpoczynku, prywatności. Uczniowie wykonali piękne prace plastyczne dotyczące swoich praw. Przy temacie praw dziecka udało nam się ustalić, że dzieci mają nie tylko prawa, ale także obowiązki.


aut aut aut aut

..: do góry :
    11 listopada 2020 roku obchodzimy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na pandemię COVID-19 i obowiązujące obostrzenia sanitarne uczniowie SOSW w Słubicach świętowali wspólnie z nauczycielami tę uroczystość 10 listopada 2020 roku podczas zdalnych lekcji.
10 listopada 2020 roku o godzinie 11:11 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewali na lekcjach za pomocą aplikacji Teams hymn narodowy. Tego dnia uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, wykonywali prace plastyczne , na których widniały piękne symbole narodowe, oglądali filmy edukacyjne związane z postacią Józefa Piłsudskiego i rozmawiali o patriotyzmie oraz wartościach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Dziękuję wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i trud w przekazywaniu uczniom wiedzy na temat patriotyzmu i pamięci poległym podczas walki o niepodległość.

Magdalena Karczewska

aut aut aut aut aut aut

..: do góry :I MIĘDZYNARODOWA "PRZERWA NA CZYTANIE" - RELACJA Z AKCJI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH

    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach pomimo trudnego czasu związanego z pandemią koronawirusa wziął udział w I MIEDZYNARODOWEJ EDYCJI V OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „PRZERWA NA CZYTANIE- BICIE REKORDU CZYTANIA NA PRZERWIE”, dzięki dużemu zaangażowaniu koordynatorów i uczestników. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz specyfikę placówki tegoroczna odsłona akcji przebiegała w dniach 23.10 - 29.10.2020 roku i miała zróżnicowany charakter, gdyż odbywała się w przestrzeni realnej - w salach lekcyjnych, tzw. Strefach Czytania, ale również w przestrzeni wirtualnej, z uwagi na zdalne nauczanie.
    W akcji wzięli udział: wicedyrektor Ośrodka, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Uczniom klas starszych towarzyszyło motto,, Czytanie uskrzydla”, czemu dali wyraz uczestnicząc w happeningu, natomiast młodszym uczniom i przedszkolakom przyświecało hasło ,,Odkrywamy radość wspólnego czytania”. Niektórzy nauczyciele wykazali się dużą kreatywnością i wraz z uczniami przebrali się za bohaterów czytanej książki. Szczególnie imponująco wyglądały ,,Koty” oraz „Królewna Śnieżka i Krasnoludki”. Przygotowali również plakaty.
    W związku z tym, iż obecnie bardziej dbamy o nasze zdrowie i przestrzegamy zasad higienicznych- strefy czytania książek promujących zdrowy styl życia prowadziła pielęgniarka szkolna.
Akcji towarzyszyła wystawa książek, (które można było wypożyczyć) zorganizowana przez bibliotekę szkolną w pokoju nauczycielskim.
    Celem akcji ,,Przerwa na czytanie” była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego oraz wzmocnienie współpracy szkół polskich i zagranicznych, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym czasie.
    Organizatorem przedsięwzięcia była Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Honorowy patronat nad akcją objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak, Lubuski Kurator Oświaty- Ewa Rawa, Ośrodek Rozwoju Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Wszystkim osobom, które wzięły udział w I Międzynarodowej Edycji ,,Przerwy na Czytanie”, mimo trudnego czasu – z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i odkrywali radość wypływającą z czytania, dziękują koordynatorzy akcji:
Maria Wałach i Piotr Jaremko.

aut aut aut aut

..: do góry :
    Uczniowie i przedszkolaki naszego ośrodka wraz z Paniami wzięli udział w akcji "Opatrunek na ratunek". Zebrane materiały opatrunkowe zostaną wysłane do szpitali afrykańskich.
Serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Napierała

aut aut aut

..: do góry :PODZIĘKOWANIA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY ZA UDZIAŁ W NARODOWYM CZYTANIU 2020’

    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach otrzymał podziękowania od Prezydenta RP Andrzeja DUDY za udział w Narodowym Czytaniu „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W liście skierowanym do Ośrodka czytamy: „Dziękuję za to, że mimo trudnego czasu, w którym organizowaliśmy tegoroczną odsłonę Narodowego Czytania, udało nam się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa tradycyjnie spotkać razem i cieszyć wspólną lekturą. Chciałbym podziękować za państwa inwencję i pomysłowość, które wzbogaciły Narodowe Czytanie. „Balladyna” interpretowana była na różne sposoby, co jeszcze bardziej wzmocniło uniwersalny przekaz i przyczyniło się do lepszego zrozumienia tego arcydzieła. To wspaniały dowód, że klasyka polskiej literatury jest żywa, skłania do refleksji i przysparza dużo radości. Dzięki zaangażowaniu wszystkich organizatorów i uczestników dziewiąta odsłona naszej wspólnej akcji odbyła się w przeszło trzech tysiącach miejsc w Polsce i na świecie”. Jako wyraz wdzięczności do listu dołączony został okolicznościowy egzemplarz „Balladyny” z dedykacją Pary Prezydenckiej. Przypominamy, iż nasz Ośrodek wziął udział po raz trzeci w tym doniosłym wydarzeniu.

Organizatorzy: Maria Wałach i Piotr Jaremko

aut aut

..: do góry :aut
..: do góry :DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

    Oj działo się, działo!!!!
Wszystkie nasze przedszkolaki świetnie bawiły się w Dniu Przedszkolaka. Czy śpiewaliśmy – TAK!! Czy tańczyliśmy – TAK!!! Czy rozwiązywaliśmy ciekawe zadania – TAK!!! Czy….. ?TAK!! Macie rację na końcu był pyszny tort, który wszyscy zajadali, aż Im się uszy trzęsły;-)

Organizator Agnieszka Napierała

aut aut aut aut aut aut

..: do góry :


..: do góry :NARODOWE CZYTANIE 2020' W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH

    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach tradycyjnie wziął udział w Narodowym Czytaniu. Akcja organizowana jest pod patronatem Prezydenta RP od 2012 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dziewiąta odsłona Narodowego Czytania przebiegała w Ośrodku w niewielkich zespołach klasowych. 07 września 2020 roku nauczyciele czytali uczniom fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej- kl. 7 i 8., szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy. Z uwagi na specyfikę placówki akcja została poprzedzona zajęciami wprowadzającymi. Narodowe Czytanie stanowi okazję do promocji czytelnictwa oraz buduje postawę szacunku do polskiego dziedzictwa narodowego. Wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia serdecznie dziękują organizatorzy: Maria Wałach i Piotr Jaremko.

aut aut aut aut

..: do góry :
aut aut

..: do góry :ROK SZKOLNY 2019/2020

: KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW w SŁUBICACH
: DNI OTWARTE NA ODLEGŁOŚĆ
: KALENDARZ I ORGANIZACJA PRACY w SOSW
: ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA
: Program PEFRON: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
: ZDALNE NAUCZANIE
: PRACOWICI UCZNIOWIE SPP
: ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE: "JAN PAWEŁ II W LITERATURZE"
: LEKCJA WF
: WYJŚCIE DO KINA
: KULINARNE ZAJĘCIA
: WALENTYNKI
: KONKURS KOLĘD
: KULINARNE ZAJĘCIA
: BEZPIECZNE FERIE
: KONCERT MUZYCZNY
: WIZYTA U ZEGARMISTRZA
: ZAJĘCIA W INTERNACIE
: WYCIECZKA DO GORZOWA WLKP
: MIKOŁAJKI
: KONKURS "Wymarzona choinka"
: WIGILIA W KLASIE 4A
: WIGILIA W KLASIE 2N
: ŚWIĘTO HERBATY
: NA ŚWIĄTECZNYM JARMARKU
: PODZIĘKOWANIE OD PREZYDENTA
: WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE
: PINOKIO
: WIZYTA MIKOŁAJA Z RZEPINA
: ANDRZEJKI W SZKOLE
: ANDRZEJKI
: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
: IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Szkół Specjalnych
: KONKURS: "Przyroda jest wieczna jeżeli jest bezpieczna"
: DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
: GÓRA GROSZA
: OGŁOSZONO WYNIKI KONKURSU !!!
: WYJAZD DO WESOŁEJ PLANETY
: PASOWANIE NA PIERWSZAKA
: BAJKOWA INTEGRACJA SZKÓŁ
: TARGI PRACY
: APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
: WYCIECZKA DO ZIELONEJ GÓRY
: PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA I STARSZAKA
: KONKURS "DYNIOWE INSPIRACJE"
: INTEGRACJA ZESPOŁÓW KLASOWYCH
: PAMIĘTAMY!!!
: SPOTKANIE Z PISARKĄ RENATĄ PIĄTKOWSKĄ – AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
: DZIEŃ MUZYKI
: PRELEKCJA ZE STRAŻĄ POŻARNĄ
: PRELEKCJA Z POLICJĄ
: AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA
: NARODOWE CZYTANIE 2019' Z UDZIAŁEM WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


..: do góry :
DNI OTWARTE – NA ODLEGŁOŚĆ 2020


     Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Słubicach to szkoła, która prowadzi nabór dzieci i młodzieży, począwszy od oddziałów przedszkolnych po Branżową Szkołę I-stopnia zawód-pracownik pomocniczy gastronomii i Szkołę Przysposabiającą do Pracy z innowacją pedagogiczną- asystent kucharza. Nauka w szkołach ponadpodstawowych trwa 3-lata.
     Zainteresowani nauką w naszej szkole będą uczyć się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i terapeutów, w przestrzennych dobrze wyposażonych salach, oraz mało licznych zespołach dzieci i młodzieży z dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka, ucznia, wychowanka i podopiecznego.
     Do dyspozycji uczniów są dobrze wyposażone: biblioteka szkolna, świetlica szkolna oraz sale terapeutyczne. Każdy uczeń znajdzie miejsce do wypoczynku i relaksu. Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w grupach wychowawczych z wyżywieniem. Baza grup wychowawczych, to przytulne i kolorowe pokoje, świetlica do wypoczynku dziennego, możliwość korzystania z kuchni, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego.
     Do naszej szkoły zapraszamy dzieci oraz absolwentów szkoły podstawowej , którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych.
ZAPRASZAMY

aut aut


..: do góry :aut aut


..: do góry :


    Uczniowie naszego Ośrodka dali piękny przykład postawy patriotycznej i przygotowali podczas nauki zdalnej prace plastyczne, które upamiętniają ważne wydarzenia w dziejach historii Polski. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i podzielenie się z nami wspaniałymi zdjęciami!
M. Karczewska


aut aut aut aut aut aut


..: do góry :..: do góry :


UWAGA!


W związku z możliwością wprowadzenia w najbliższych dniach stanu zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się Koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne, informujemy, że od 16.03.2020r do odwołania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach wszelkie sprawy będzie załatwiał telefonicznie i mailowo.

aut aut aut


..: do góry :

    W Szkole Przysposabiającej do Pracy zawsze mamy ręce pełne pracy! Dzisiaj prasujemy uszyte obrusy do naszej nowej Sali Konsumenckiej w ramach współpracy z uczniami i nauczycielami przedmiotów zawodowych w Szkołach Branżowych I Stopnia w zawodach: kucharz oraz pracownik pomocniczy gastronomii.
J. Heppner


aut aut
aut


..: do góry :

aut

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW ICH RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI pt. „JAN PAWEŁ II W LITERATURZE” – ORGANIZUJE SPECJALNY OŚRODEK – SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUBICACH

    Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Specjalny Ośrodek Szkolno- -Wychowawczy w Słubicach organizuje międzyszkolny konkurs fotograficzny – selfie z książką Jana Pawła II lub z książką o Papieżu Polaku. Konkurs pt. „JAN PAWEŁ II W LITERATURZE” adresowany jest do uczniów ośrodka oraz szkół ogólnodostępnych- podstawowych i ponadpodstawowych powiatu słubickiego, ich rodziców oraz nauczycieli.
Celem konkursu jest: uczczenie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, wychowanie dla wartości, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, integracja ze środowiskiem lokalnym, oraz rozwijanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży poprzez nowoczesne formy wyrazu artystycznego.
Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Dar na Stulecie”. Wszystkie podejmowane inicjatywy zostaną spisane w księdze, która uroczyście zostanie złożona w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, w dniu jego setnych urodzin, jako wotum „Dar na Stulecie”. Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach na stronie internetowej SOSW w Słubicach.

*Załączniki
Regulamin konkursu fotograficznego „Jan Paweł II w Literaturze”.
Oświadczenie.

Organizatorzy konkursu : Maria Wałach i Piotr Jaremko
REGULAMIN KONKURSU
OŚWIADCZENIE..: do góry :

    Uczniowie klas. I-III i IV a podczas pierwszych, ale nie ostatnich zajęć ruchowych z szarfami. Jak widać była niezła zabawa. Cdn.
A. Araszewska i A. Pietrzyk


aut aut
aut aut


..: do góry :

    Uczniowie młodszych klas i przedszkolaki byli na seansie filmowym w słubicki kinie SMOK. Obejrzeli film pt. ŚNIEZKA I 7 Wspaniałych. Film bardzo nam się podobał za co bardzo dziękujemy p. Piotrowi Skibie.


aut aut


..: do góry :

    W przygotowaniu i spożywaniu posiłków można znaleźć przyjemność i zabawę. Przygotowanie potrawy przez uczniów jest połową zadania, druga część to konsumpcja, a kolejne wyzwanie to estetyczne spożywanie posiłku. Zajęcia kulinarne klasy 4-5 ZET SP.
D. Zając


aut aut aut


..: do góry :

    Zabawa tego dnia była odzwierciedleniem takich wartości jak: szczęście, miłość, przyjaźń i radość z przebywania ze sobą. W tym dniu dzieci wspólnie bawiły się przy muzyce, układały walentynkowe puzzle, rozwiązywały zagadki, malowały serca. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku.
D. Zając i A. Knebel


aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Tegoroczny Szkolny Konkurs Kolęd przeszedł już do historii. Wszystkie klasy zaprezentowały swoje ulubione kolędy i pastorałki. Poziom występów był bardzo wysoki a pomysłowość i kreatywność zachwyciła jury. Szanowne JURY w składzie: p. Marzena Guźniczak, p. Marysia Buszczak i p. Piotr Tamborski miało wielki "orzech do zgryzienia".
Przyznano trzy wyróżnienia:

w kategorii młodszych: Kl. I - III p. Agnieszki Knebel
w kategorii klas IV - VIII: Zet IV - V p. Dagmary Zając
w kategorii najstarszych: kl I Branżowa p. Jolanty Czerneńko

Ogromną niespodzianką było dla wszystkich wyróżnienie i zaproszenie do studia nagrań do Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury przez p. dyrektora Piotra Tamborskiego,uczennicy Marceliny Majewskiej i uczniów Szkoły Branżowej. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym;-)
Wyróżnione zespoły klasowe otrzymały przechodnie statuetki.
Pozostałe klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkie prezenty.
Podsumowaniem spotkania był mini koncert w wykonaniu p. Piotra Tamborskiego i p. Jacka Fałdyna. Panowie zagrali i zaśpiewali dla nas piękne utwory. Za co serdecznie Im dziękujemy;-)
Wszystkim wychowawcom klas i uczniom serdecznie dziękujemy za ten wyjątkowy dzień w życiu naszej szkoły.

Agnieszka Napierała


aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Każdy z nas wie że uczyć się jest najlepiej w praktyce, a kiedy jeszcze można włączyć inne zmysly ...to juz po prostu rewelacja. W zajęciach praktycznych wzięli udział uczniowie z klas I - III I VI-VIII ZET pod czojnym okiem nauczycieli p. Małgorzaty Żyszkiewicz i p. Agnieszki Niewińskiej -Lew. Gotowane potrawy to spaghetti i muffinki. Mniam, pycha.


aut aut aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    22 stycznia 2020 roku uczniowie Ośrodka Szkolno -Wychowawczego ugościli pana strażaka Kamila Wieczorka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.
Celem spotkania było uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jakim niebezpieczeństwem jest czad. Gość przypomniał także zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych.
Wizyta strażaka wywarła na uczniach pozytywne wrażenie. Wiedza przekazana uczniom szkoły z pewnością przyda się w życiu codziennym, gdyż dzięki temu można uratować ludzkie życie. Bardzo dziękujemy Panu Kamilowi ze Straży Pożarnej w Słubicach za poświęcony naszej szkole czas i udzielenie cennych informacji.


aut aut
aut aut aut


..: do góry :

    Kolejna muzyczna uczta za nami. Artyści z Lubuskiego Biura Koncertowego zaprezentowali muzykę i stroje Indian. Przenieśliśmy się na indiańskie szlaki przy muzyce pełnej rytmicznych dźwięków.


aut aut
aut aut


..: do góry :

    Z nowym rokiem uczymy się odmierzać czas na zegarku. Wybraliśmy się do zegarmistrza aby porozmawiać o zegarkach dawniej i dziś.
Agnieszka Niewińska-Lewaut
aut aut


..: do góry :

    Z okazji Dnia Babci i Dziadka wychowankowie grup wychowawczych wykonali piękną gazetkę. Każda praca była wykonana bardzo starannie i estetycznie. Wszystkim babciom i dziadkom składamy serdeczne życzenia z tej okazji.
Katarzyna Kacprzakaut aut
aut aut


..: do góry :

    Pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 mamy już prawie za sobą. Jak najlepiej go zakończyć? Wycieczką !!! Klasa V i VI postanowiła odwiedzić JUMP PARK w Gorzowie Wlkp. Bawiliśmy się kapitalnie a korzystając z okazji uczniowie serdecznie dziękują Pani Klaudii Rożnowskiej i Panu Mariuszowi Niedźwieckiemu za pomoc finansową ,dzięki której mogliśmy zintegrować się i ciekawie spędzić czas.
Alicja Pietrzykaut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    "20.12.2019r. do naszej szkoły przybył Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Mikołaj obdarował wszystkie grzeczne dzieci prezentami. Dzieci zaśpiewały kolędy i piosenki, aby podziękować Mikołajowi. To nie był jednak koniec niespodzianek. Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami zaprosił wszystkie dzieci na warsztaty, gdzie można było wykonać świąteczną przypinkę oraz piękny brokatowy tatuaż. Dziękujemy Świętemu Mikolajowi i wszystkim jego pomocnikom."
Katarzyna Kacprzakaut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    19.12.2019r. Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. "Wymarzona choinka". Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy i gratulujemy wygranym.
Katarzyna Kacprzakaut aut aut aut


..: do góry :

    W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie przedświąteczne klasy 4a. Uczniowie wspólnie z wychowawczynią śpiewali kolędy i zajadali się łakociami. Pod choinką znaleźli wymarzone prezenty.aut aut aut


..: do góry :

    Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny, niezwykły, wypełniony przyjazną atmosferą i życzliwością, najbardziej wyczekiwany okres w całym roku. Z okazji nadchodzących świąt klasa 2N SP zorganizowała wigilię klasową Zgodnie z tradycją przy wigilijnym stole znalazły się pierogi, ciasta, wspólne kolędowanie oraz składanie życzeń. Uczniowie wraz z wychowawczynią panią Bożeną Rapa chcieliby złożyć wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych, ciepłych oraz rodzinnych świąt, a w nadchodzącym 2020 roku wszelkiej pomyślności! 🎄🎅aut aut aut aut


..: do góry :

ŚWIĘTO HERBATY w SOSW – 17.12.2019r.
    Codziennie pijemy herbatę a nie zastanawiamy się jak wiele tajemnic skrywa ten napój. Jest ona pita najczęściej( zaraz po wodzie), przynosi nam wiele korzyści- jeśli wiemy jaki rodzaj herbaty wybrać i w jaki sposób przygotować. W tym właśnie celu dwa zespoły nauczycielskie zorganizowały wychowankom takie święto. Przygotowano liczne atrakcje:
- Garść ciekawostek o herbacie.
- Film (reportaż) ,,Nela mała reporterka- Skąd się bierze herbata?”
- Wystawę rekwizytów pt. ,,Wczoraj i dziś”
- kubki
- filiżanki
-dzbanki, czajniki
- małe akcesoria do zaparzania herbaty
- Wystawę ,,Herbaty Świata”- 12 rodzajów.

SPONSOR : SKLEP ,,KARDAMON” w SŁUBICACH
Dziękujemy za wsparcie!
Dzieci poznały: wygląd, smak, zapach, korzyści wynikające z picia herbat i naparów.
• W naszej Herbaciarni :
- odbyła się degustacja wielu rodzajów herbat i ciasteczek własnej roboty, ( ciasteczka owsiane, pierniczki, bezowo- kokosowe)
- była możliwość poznania, spróbowania licznych dodatków,
- stworzono możliwość skomponowania własnej herbaty wraz z dodatkami
• Herbaciarnia była otwarta w przerwach dla wszystkich pracowników.
• Konkurs ,, Herbata bez tajemnic” , uczniowie wykazali się znajomością zdobytej wiedzy. Szczęście uśmiechnęło się do uczennicy Weroniki Stępień, która otrzymała nagrodę. Serdecznie gratulujemy! Jednak najważniejsze jest to, że w naszej HERBACIARNI mogliśmy wspólnie miło spędzić czas.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas w tym dniu odwiedzili.aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Świąteczne dekoracje, kolorowe światełka, smakowite zapachy i jedyna w swoim rodzaju atmosfera - któż nie lubi świąteczne jarmarki . W tym roku uczniowie kl. VI, VII, VIII ZET odwiedzili jarmark we Frankfurcie. Mieli okazję obejrzeć rękodzieło artystyczne ( malowane bombki, drewniane ozdoby świąteczne, stroiki ) oraz popróbować pachnących lukrem i czekoladą owoców. Każdy z osobna starał się samodzielnie dokonać zakupu drobnych upominków dla najbliższych oraz zamówić posiłek w Mc Donald, a wszystko to w języku niemieckim, który uczniowie szlifowali miesiąc. Poszło doskonale. Brawo za odwagę . Dziękujemy sponsorowi z Mc Donalda .
Wych. Beata Cichecka-Nowakaut aut aut aut aut aut


..: do góry :

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ DUDA DZIĘKUJE SPECJALNEMU OŚRODKOWI SZKOLNO-WYCHOWAWCZEMU W SŁUBICACH
    W liście Prezydenta Polski Andrzeja Dudy zawarte są wyrazy podziękowań za udział placówki w Narodowym Czytaniu. „Serdecznie dziękuję za współtworzenie tegorocznej odsłony akcji Narodowego Czytania, podczas której w przeszło trzech tysiącach miejsc w Polsce i na świecie przeczytaliśmy ponadczasowe utwory ( Nowelistyki polskiej). Ósme Narodowe Czytanie ukazało niezwykłe bogactwo Państwa pomysłów na wspólną lekturę Nowel polskich, a zaangażowanie wszystkich organizatorów w ogromnym stopniu przyczyniło się do jeszcze lepszego poznania klasyki polskiej. Bardzo się cieszę, że te wspaniałe utwory, które wspólnie przeczytaliśmy, połączyły tak wielu Polaków i przyniosły dużo radości czytelnikom w różnym wieku. Dzięki tej lekturze razem odkryliśmy patriotyczne i uniwersalne wartości Nowel polskich” – czytamy w liście Prezydenta. Jako wyraz wdzięczności do listu dołączony został okolicznościowy egzemplarz „Nowel polskich” z dedykacją Pary Prezydenckiej oraz flaga Rzeczypospolitej Polskiej z przesłaniem. „ Niech flaga- symbol naszej tożsamości i państwowości, znak przynależności do polskiej wspólnoty będzie stale obecna pośród nas, a szczególnie w czasie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypadających na lata 2018-2022, które łączą wszystkich Polaków w kraju i na świecie”. Prezydent Andrzej Duda złożył gorące podziękowania organizatorom Narodowego Czytania w Ośrodku, ale również wszystkim Osobom, które wspierały akcję i uczestniczyły w jej realizacji. Przypominamy, iż w Narodowym Czytaniu organizowanym przez Marię Wałach i Piotra Jaremko uczestniczyły władze samorządowe miasta i powiatu: burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, zastępca burmistrza Adriana Dydyna - Marycka oraz wicestarosta słubicki Robert Włodek, którzy w bibliotece szkolnej czytali uczniom arcydzieła nowelistyki polskiej.
Maria Wałachaut aut aut aut


..: do góry :

    Wielkimi krokami wchodzimy w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. To okres sprzyjający rozwijaniu kreatywności oraz integracji. Właśnie 11 grudnia mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach bożonarodzeniowych zorganizowanych przez OPS Słubice. We wspaniałej atmosferze, przy wspólnie śpiewanych kolędach wraz z Mikołajem, wychowankowie internatu SOSW tworzyli pełne uroku dekoracje świąteczne, które stały się ozdobą choinki OPS. Słodko, radośnie , życzliwie i twórczo to naprawdę mile spędzone popołudnie. Dziekujemy za zaproszenie i życzymy pogodnych Świąt.
Op. Beata Cichecka- Nowakaut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Przedstawienie teatralne to świetna forma prezentu świątecznego dla dzieci. Do naszej szkoły zawitał teatr "Blaszany Bębenek" z przedstawieniem ,,Pinokio'' i ponowny raz na twarzach naszych uczniów pojawił się uśmiech!aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Uczniowie klasy 8c LO Rzepin w Zespole Szkół wraz z opiekunami p. Magdalena Rycerz i p. Joanną Karbowską sprawili dziś niespodziankę naszym uczniom. Przyjechali z występem artystycznym i słodkościami, które rozdawał sam Święty Mikołaj, było wesoło i miło... do zobaczenia za rok!😍🍭🍬🎅aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Miła niespodzianka spotkała dzisiaj klasę l-lll SP i lV-V Zet SP odwiedził nas Mikołaj dzieci zostały obdarowane paczkami a Mikołaj piosenką i wierszykiem.aut aut aut aut aut


..: do góry :

   aut


..: do góry :

    Kolejny świetnie spędzony magicznie czas, 28 listopada odbyła się klasowa zabawa andrzejkowa zorganizowana przez Panią Agnieszkę Knebel i Dagmarę Zając.Uczniowie klas l-lll L SP, l-lll Zet SP, lV A SP, IV-V Zet SP bawili się wspólnie przy radosnych dźwiękach muzyki.Podczas przyjęcia andrzejkowego najmłodsi uczniowie z niecierpliwością czekali na wróżby, przeplatane z zabawą i słodkim poczęstunkiem. Były to chwilę pełne radości, zabawy a najlepszym dowodem są zdjęcia pełne uśmiechu i zadowolenia.
Przygotowała Agnieszka Knebelaut aut aut aut aut


..: do góry :

    Święto wróżb i czarów, czyli magiczne Andrzejki już rozpoczęte przez kl. VI, VII, VIII ZET. 26 listopada na zaproszenie SDŚ w Słubicach udaliśmy się do klubu , ,Witkacy "na wspólną, integracyjną zabawę andrzejkową. Było mnóstwo naszych znajomych z Rzepina , Kostrzyna i absolwentów OSW w Słubicach. Przygotowano wróżby, losy, portrety w złotej ramie, a także konkurs na najlepszego tancerza. Królową parkietu została Weronika z OSW w Słubicach i Olek -uczestnik SDŚ Słubice. Już tylko wspólny taniec i radości było co niemiara. Na koniec obiad i czas na pożegnanie. Dziękujemy za zaproszenie i wspaniałe spędzony czas.
op. Beata Cichecka - Nowakaut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    "Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś" Trudno sobie wyobrazić świat bez pluszowego misia. Jest towarzyszem, przyjacielem i powiernikiem największych sekretów i tajemnic zarówno dzieci jak i wielu dorosłych. 25 listopada w OSW obchodziliśmy na wesoło Światowy Dzień Pluszowego Misia. Było powitanie przebojową piosenką, na chwilę zajrzeliśmy do historii misia opowiedzianej w bajkowym wydaniu, były zagadki, animacje ruchowe, naprawianie zepsutej maskotki, konkurencja szybkiego zjadania miodu, a także mini konkurs plastyczny dla nauczycieli i dzieci. Wszyscy otrzymali pluszową zabawkę, która dostarczyła radości uczestnikom tego święta. Na koniec każde dziecko mogło skorzystać z małego słodkiego co nieco, czyli kromka chleba z miodem lub dżemem. Oj działo się, działo!
Uroczystość przygotowały :Beata Cichecka-Nowak , Marzena Guźniczak, Agnieszka Kobyłecka.
Organizatorzyaut aut aut aut aut


..: do góry :

    Dnia 21.11.2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach odbył się IVMiędzyszkolny Konkurs Matematyczny Szkół Specjalnych „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Uczniowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych ze Strzelec Krajeńskich, Sulechowa, Gubina, Lubska i Słubic zmierzyli się w różnych konkurencjach z tabliczki mnożenia. Celem konkursu było upowszechnianie gry w karty z zakresu tabliczki mnożenia wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i wzbogacanie oraz rozbudzanie zainteresowań matematycznych, spostrzegawczości i logicznego myślenia, podwyższenie wiary we własne siły i możliwości, odnalezienia się w nowym otoczeniu. Uczestniczy rozpoczęli konkurs rozwiązaniem testu z tabliczki mnożenia a później zmierzyli się w czterech konkurencjach w grze w karty z tabliczki mnożenia:
- SOKOLE OKO – usprawnianie pamięci, spostrzegawczości i logicznego myślenia – dopasowanie par
- SZERYF – usprawnia szybkość i spryt dzielenia liczb naturalnych
- PRYMUS – udoskonala tabliczkę mnożenia - obliczanie sumy dwóch liczb naturalnych będących wynikiem danych iloczynów
- OLIMPIJCZYK – dopasowanie odpowiednich czynników do iloczynu na czas
W każdej konkurencjiemocji i zaskoczeń było wiele.
Zwycięzcą konkursu i „Mistrzem tabliczki mnożenia” został Adam Kamiński uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej reprezentujący Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach, przygotowany przez nauczyciela matematyki mgr Marzenę Guźniczak. Zwycięzca konkursu otrzymał puchar. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominek, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Dziękujemy za przybycie i udział w konkursie chętnym uczniom i opiekunom z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
Do zobaczenia za rok – już dziś serdecznie zapraszamy.
Marzena Guźniczakaut aut aut aut


..: do góry :

    W dniu 21 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Panią Agnieszkę Knebel ,,Przyroda jest wieczna jeżeli jest bezpieczna".Wszyscy uczestnicy konkursu- uczniowie klas: I-lll LSP, I-III USP, IV ASP IV-V Zet SP, VI-VIII Zet SP, VII-VIII LSP zostali nagrodzeni za pomysłowość i kreatywność przy wykonywaniu prac. Konkurs miał uświadamiać uczniów jak ważne jest dla nas czyste środowisko wolne od zanieczyszczeń, śmieci i plastiku.Uczniowie udowodnili swoimi pracami, że doskonale sobie zdają sprawę z zagrożeń jakie sami stwarzamy.Wychowawcy klas Panie: Dagmara Zając, Magdalena Karczewska, Agnieszka Niewińska-Lew, Ewa Kazana, Małgorzata Żyszkiewicz zostały ,,słodko" nagrodzone za promowanie czystości naszego środowiska i zaangażowanie uczniów.
Opracowała A.Knebelaut aut aut aut aut


..: do góry :

    Listopad to miesiąc, w którym obchodzony jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W naszej szkole po raz kolejny był to dzień pełen uśmiechów. Samorząd Uczniowski pod okiem opiekuna przyczynił się do tego, że było radośnie, życzliwie i słodko. Został przypomniany kodeks ucznia i wzajemna życzliwość. Zostały rozdane wszystkim uczniom, nauczycielom cukierki, przekazane zostały życzliwe pozdrowienia i zachęcali w tym dniu do uśmiechu i miłego słowa. Dzień Życzliwości i Pozdrowień w naszej szkole przypomniał ile w naszych codziennych relacjach znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia. Pokazał, że warto być życzliwym na co dzień. Pamiętajmy aby być życzliwym codziennie, bo bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu. Okazana serdeczność jest dobra na wszystko, a pozytywna energia, którą przekazujemy do ludzi, wraca do nas z nawiązką.
Opiekun SUaut aut aut aut


..: do góry :

Jak każdego roku włączamy się do Ogólnopolskiej Akcji "Góra Grosza" - każdy grosik mile widziany i za każdy grosik dziękujemy!
Samorząd Uczniowski SOSWaut


..: do góry :

20 października w naszej szkole odbyło się "sprzątanie świata". W nawiązaniu do tego dnia, ogłoszony został konkurs pt. "Coś z niczego". Zadaniem konkursowym było stworzenie prac wykorzystując do nich odpady, nieużytki. Wszystkie klasy biorące udział w konkursie wykazały się nie lada kreatywnością. Dlatego więc każda z nich wygrała! Wystawa prac mieści się we wnęce na parterze. Zapraszamy do oglądania.aut aut aut aut aut


..: do góry :

5 listopada Uśmiechnięta Planeta w Kunowicach została,, zdobyta" przez uczniów klas l-lll SP i lV-V Zet SP oraz wychowawców Agnieszkę Knebel i Dagmarę Zając. Uczniowie pod opieką wychowawców spędzili na sali zabaw miło i aktywnie czas. Ruch, zabawa i uśmiech to super sprawa. W miedzy czasie był podwieczorek i słodki poczęstunek od jednego z rodziców, który umilił uczniom czas. Zmęczeni ale szczęśliwi uczniowie wrócili do szkoły z nowa dawką pozytywnej energii i wspomnieniami.aut aut aut aut aut


..: do góry :

15 listopada odbyło się uroczyste pasowanie klas pierwszych. Koledzy ze starszych klas przygotowali wierszyki przypominające o obowiązkach pierwszaków. Uczennice złożyły ślubowanie w obecności rodziców, kolegów i nauczycieli. Pani wicedyrektor Marzena Guźniczak pasowała uczennice jednocześnie wręczając dyplomy i pluszowe upominki. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez wychowawców klas Panią Agnieszkę Knebel i Panią Alicję Lange-Lelokas.aut aut aut aut aut


..: do góry :

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek stał się okazją do integracji uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach. 12 listopada 2019 roku do biblioteki szkolnej Ośrodka przybyli wyjątkowi goście- bajkowi bohaterowie w postacie których wcielili się nauczyciele oraz uczniowie ZST w Słubicach. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-V szkoły podstawowej byli zachwyceni przybyszami z bajkowej krainy. Poranek literacki rozpoczął się rozpoznawaniem bajkowych postaci i rekwizytów oraz odgadywaniem zagadek przy dźwiękach muzyki. Następnie pan Roman Szydłak przebrany za Rumcajsa przeczytał dzieciom fragment książki „Cypisek” zachęcając do dalszej lektury. Natomiast historia o przebiegłym „Kocie w butach” ożyła dzięki wyjątkowej interpretacji pani Katarzyny Boruli. Na długo w pamięci dzieci zostaną wspaniałe kreacje: Czerwonego Kapturka, Myszki Miki, Pocahontas, Piotrusia Pana, bociana Kajtka, Olafa z Krainy Lodu. Dużą inwencją twórczą oraz zaangażowaniem wykazała się pani Elwira Szydłak przygotowując stroje, czemu dały wyraz dzieci zebrane w bibliotece i w głosowaniu na najatrakcyjniejszego bajkowego bohatera wybrali Minionka. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek był również okazją do propagowania czytelnictwa oraz przypomnienia ulubionych bohaterów bajkowych, którzy są nieodzownym elementem naszego dzieciństwa: rozweselają, bawią, pozwalają poznać prawdy o świecie i życiu, czasem stanowią wzór do naśladowania. Poranek literacki został zorganizowany w ramach kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom, w której uczestniczy Ośrodek. Wicedyrektor SOSW pani Marzena Guźniczak oraz organizatorka poranka literackiego Maria Wałach serdecznie dziękują nauczycielom oraz uczniom Zespołu Szkół Technicznych za dostarczenie wielu miłych wrażeń związanych z książką i czytelnictwem.
Maria Wałachaut aut aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

Dnia 13.11. 2019 roku, w Collegium Polonicum w Słubicach , odbyły się targi pracy: " Edukacja / Praca/Kariera bez granic. Uczniowie, SOSW- Słubice reprezentowali placówkę i jak zawsze przygotowali stoisko z ekspozycją, słodkim poczęstunkiem oraz ofertą edukacyjną ośrodka. Jest to impreza na której spotyka się wiele środowisk.
Maria Buszczakaut aut aut aut aut


..: do góry :

UCZCILIŚMY 101-szą ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

    Hymn, pantomima , wiersze , piosenka to części składające się na całość uroczystości w naszym ośrodku poświęcone Narodowemu Świętu Odzyskania w 1918 roku przez nasz Kraj Niepodległości. Uczczenie tak wielkiego wydarzenia rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu, następnie uczniowie ze szkoły branżowej przybliżyli wszystkim zgromadzonym uczniom i nauczycielom rys historyczny odzyskania wolności. Aby lepiej zobrazować okres niewoli narodowej i fakt powrotu Polski na mapę Europy pani Magdalena Karczewska wraz z uczniami przygotowała pantomimę. Występ młodych aktorów w znakomicie dobranych strojach przy podkładzie muzycznym zrobił na widzach niesamowite wrażenie. Dopełnieniem akademii były wierze recytowane przez najmłodszych uczniów ze szkoły podstawowej przygotowane przez panią Agnieszkę Knebel i starszych, których przygotowała pani Magdalena Karczewska oraz piosenka , którą zaśpiewali uczniowie przygotowani przez panią Dagmarę Zając. Nie sposób w tym miejscu wspomnieć o scenografii przygotowanej przez panie: Katarzynę Kacprzak i Jolantę Czerneńko z pomocą pani Beaty Cicheckiej- Nowak. Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani wicedyrektor Marzena Guźniczak.,zwracając się do nas podkreśliła , iż wolność raz zdobyta nie jest nam dana na zawsze , dlatego należy o nią dbać i nieustannie pielęgnować umiłowanie do naszej ojczyzny.aut aut aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Jesień w szkole wcale nie musi być szara i smutna. Wystarczy tylko dobrze ją zaplanować. Po wytężonej pracy w ławkach klasowych nadszedł czas na odrobinę relaksu i wypoczynku. Uczniowie kl.VII i VIII ZET odwiedzili Centrum Rekreacyjno -Sportowe w Zielonej Górze. Sam wyjazd to wielka przyjemność, a zabawy w ciepłej wodzie pod czujnym okiem wychowawców i ratowników- to przeżycie, które ładuje wszystkich pozytywną energią.Wystarczy spojrzeć na nasze uśmiechnięte twarze. Po basenie już tylko wyczekiwana pizza i powrót do szkoły.
Wychowawca klas Beata Cichecka- Nowakaut aut aut aut aut aut
aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    31 października 2019 na długo pozostanie w pamięci dzieci z oddziałów przedszkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach. Tego dnia odbyła się bardzo ważna uroczystość - pasowanie na przedszkolaka i starszaka, w której brali udział rodzice, Dyrektor i nauczyciele ośrodka. Podczas uroczystości pasowania dzieci zaprezentowały piosenki, które specjalnie na tę okoliczność przygotowały. Przed pasowanie swoje ślubowanie złożyli rodzice powtarzając słowa: "Dziecko jest moim największym Skarbem, postaram się ze wszystkich sił być najlepszym Rodzicem na świecie. Obiecuję kochać moje dziecko mądrze: wskazywać ścieżki, po których kroczyć ma". W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Marzena Guźniczak z pomocą zaczarowanej kredki, dokonała pasowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili każdy Przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom, rożek obfitości i niespodziankę od pani dyrektor.
Agnieszka Napierałaaut
aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Tegoroczna edycja konkursu "Dyniowe inspiracje" przeszła najśmielsze oczekiwania organizatora. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i rodziców z oddziałów przedszkolnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach. Jury miało wielki problem ponieważ przygotowane prace były piękne, pomysłowe i każda zasługiwała na wyróżnienie. Dlatego też wszystkie dzieci razem ze swoimi rodzicami zostali wyróżnienie i obdarowani pamiątkowymi podziękowaniami i nagrodami;-) Dziękuję Rodzicom za ogromny trud i pomysłowość;-)
Agnieszka Napierałaaut aut aut aut aut
aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Pierwsze podsumowanie autorskiego programu dotyczącego integracji zespołów klasowych na różnym poziomie funkcjonowania. Program swoim działaniem obejmuje klasy IV, V, VI, VII, VIII ZET .W październiku wzajemnie poznawaliśmy się i akceptowaliśmy siebie, wypracowywaliśmy atmosferę poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku, tworzyliśmy sytuacje aktywizujące i integrujące uczniów poprzez zajęcia muzyczno-ruchowe i plastyczno-techniczne. Pracowaliśmy i bawiliśmy się razem widząc swoją odmienność. Dzięki temu uczymy się słuchać aktywnie, wyrażać swoje prośby, oczekiwania i nastroje, uczymy się tolerancji i cierpliwości, a także reagowania na potrzeby innych. Spotkania w tak dużym gronie budzą ciekawość zarówno naszą wychowawców jak i uczniów. Obserwujemy zachowania i wzajemnie wyciągamy wnioski na kolejne zajęcia. Przed nami kolejne miesiące wspólnie spędzonego czasu.
Wychowawcy:
Beata Cichecka- Nowak , Dagmara Zając, Małgorzata Żyszkiewiczaut aut aut aut
aut aut aut aut aut


..: do góry :

    Pamiętamy o tych, którzy już odeszli. W ramach wolontariatu kolejny raz uczniowie klas VII i VIII ZET Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wykonali swoje zadanie wzorowo. Wspólnie zadbaliśmy o opuszczone i zaniedbane groby w starej części Cmentarza Komunalnego w Słubicach. Wszyscy pracowicie grabili i zbierali liście, wyrywali chwasty i czyścili pomniki. Na uporządkowanych grobach pojawiły się jesienne kwiaty, które otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionych osób z dużego Bazaru (dziękujemy Pani Moniko i Pani Beato ). Akcję zakończyliśmy zapaleniem zniczy przyniesionych przez uczniów. Była to lekcja szacunku i pamięci o zmarłych, a także dobrze spełniony obowiązek. Dziękuję wszystkim, jestem z Was dumna.
Wychowawca klas Beata Cichecka – Nowakaut aut aut aut aut aut


..: do góry :

SPOTKANIE Z PISARKĄ RENATĄ PIĄTKOWSKĄ – AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

    10 października 2019 roku uczniowie kl. II-III szkoły podstawowej SOSW z Marią Wałach uczestniczyli w spotkaniu z popularną pisarką - RENATĄ PIĄTKOWSKĄ – autorką książek dla dzieci i młodzieży, które odbyło się w Bibliotece Miasta i Gminy w Słubicach. Młodzi czytelnicy słubickich szkół podstawowych z zainteresowaniem słuchali opowieści Renaty Piątkowskiej o kulisach twórczości oraz o jej bohaterach książkowych - zwierzętach, którym przytrafiają się przygody zaczerpnięte z codziennej rzeczywistości. Opowieści autorki przeplatane były czytaniem przez lektorkę Malwinę Koźurno fragmentów utworów „Daleko Jeszcze” oraz „Najwierniejsi przyjaciele. Niezwykłe psie historie”, która w bardzo ekspresyjny sposób przedstawiła przygody czworonożnych bohaterów – wywołując uśmiech na twarzach dzieci. Podczas bezpośredniej rozmowy z uczniami pisarka wpisywała dedykacje do przyniesionych lub zakupionych książek oraz zachęcała do sięgania po inne utwory, których napisała ponad czterdzieści. Uczniowie Ośrodka uczestniczący w spotkaniu dziękują Renacie Piątkowskiej – laureatce wielu konkursów literackich, za niezapomniane chwile, pełne radości i humoru.

Maria Wałach.aut aut aut aut aut


..: do góry :

Dzień Muzyki

    Pierwszego października w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Święto to zostało ustanowione na świecie w 1975 roku przez ówczesnego prezydenta Międzynarodowej Rady UNESCO – Yehudiego Menuhina ( amerykańskiego wirtuoza skrzypiec i zarazem dyrygenta ).
W tym dniu uczniowie ośrodka mieli okazję porozmawiać o muzyce, również sprawdzić swoje wiadomości w Quizie Muzycznym, a także pograć na instrumentach tworząc własne melodie. Całość urozmaiciła muzyka na żywo grana przez Norberta i pana Jakuba - zaproszonych gości. Norbert grał na akordeonie a pan Jakub na gitarze - za co składamy serdeczne podziękowania licząc na kolejne koncerty. Należy zauważyć, że cel tego dnia został osiągnięty, albowiem podczas tegorocznego spotkania zwrócono uwagę na wartość , ważność i miejsce jakie zajmuje w naszym życiu muzyka. Całość spotkania z muzyką przygotowały panie: Agnieszka Niewińska - Lew , Beata Cichecka - Nowak wraz z panią Małgorzatą Żyszkiewicz.

aut aut aut aut


..: do góry :

ODWIEDZILI NAS STRAŻACY

    Funkcjonariusze z Powiatowej Straży Pożarnej ze Słubic odwiedzili nas, aby przypomnieć uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa podczas lekcji i na przerwach w nowym roku szkolnym. Zaproszeni goście wspomnieli również o numerach alarmowych i szybkim reagowaniu w razie potrzeby. Przeprowadzona rozmowa z uczniami dotyczyła także montowania w domach czujników czadu i dymu. Ponadto omówili z uczniami prawidłowe zachowanie w czasie zagrożenia. Wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej z wielkim zainteresowaniem wysłuchali cennych uwag przydatnych w życiu . W imieniu całej społeczności ośrodka składamy serdeczne podziękowania Pani i Panu ze Straży Pożarnej za poświęcony czas !

aut aut


..: do góry :


    26 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej w Słubicach. Na początku pani Policjant opowiedziała dzieciom o zasadach bezpieczeństwa zarówno na drodze, jak i w domu, czy najbliższej okolicy. A następnie przeszliśmy do działań praktycznych - dzieci wraz z wychowawcami i opiekunami udali się na przejście dla pieszych by poćwiczyć bezpieczne przechodzenie przez tzw. "zebrę" ? a na koniec miały okazję poczuć się jak prawdziwy policjant! usiąść w radiowozie, zobaczyć najważniejsze elementy - kajdanki, czapkę, odznakę. Za przemiłe spotkanie i dużą dawkę wiedzy serdecznie dziękujemy! Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy: A.Kobyłecka, J.Puszaut aut aut aut


..: do góry :

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA


    Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” w SOSW w Słubicach, było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. 20 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto prezentacją multimedialną i pogadanką ze wszystkimi uczniami. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, solidnie włączyli się do akcji posprzątali wskazany teren koło szkoły i posegregowano odpowiednio pozbierane odpady. Akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Organizatorzy: M.Guźniczak,A.Kobyłecka, J.Pusz
dziękują wszystkim za włączenie się do tegorocznej akcji „Sprzątania Świata” w naszej szkole.aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

NARODOWE CZYTANIE 2019' W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH Z UDZIAŁEM WŁADZ SAMORZĄDOWYCH


    9 września 2019 roku w bibliotece szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach odbyło się Narodowe Czytanie z udziałem Władz Samorządowych. Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak oraz zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka czytali uczniom szkoły podstawowej nowelę „Katarynka” Bolesława Prusa. Natomiast wicestarosta Robert Włodek przeczytał uczniom szkoły branżowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Celem Narodowego Czytania jest propagowanie literatury polskiej oraz czytelnictwa. Akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i jego Małżonki w tegorocznej odsłonie promowała dziewięć arcydzieł nowelistyki polskiej, wśród których były m.in. „Katarynka” Bolesława Prusa, „Dym” Marii Konopnickiej, „ Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Sachem” Henryka Sienkiewicza.Inicjatorem akcji Narodowe Czytanie był Prezydent RP Bronisław Komorowski i miała ona charakter ogólnopolski. Z biegiem lat objęła swoim zasięgiem wiele krajów na różnych Kontynentach.SOSW w Słubicach uczestniczył w Narodowym Czytaniu po raz drugi ze względu na specyfikę placówki przedsięwzięcie było poprzedzone zajęciami wprowadzającymi oraz przygotowano wystawkę pt.„Arcydzieła literatury polskiej”.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji Narodowego Czytania: Dyrekcji i Nauczycielom, a szczególnie Władzom Samorządowym, które pomimo wielu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji znaleźli czas, żeby włączyć się do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo-serdecznie dziękują organizatorzy:

Maria Wałach i Piotr Jaremko.aut aut aut aut aut aut


..: do góry :

„A za chwilę nad książką pochylimy znów głowy…”


    2 września o godzinie 9 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Dyrektor ośrodkapani Agnieszka Krawczyk otwierając akademię powitała przybyłych gości: pana Leszka Bajona – Starostę Powiatu Słubickiego, pana Roberta Włodka- Wicestarostę Powiatu Słubickiego, którzy skierowali do nauczycieli i uczniów kilka ciepłych słów, a pan Starosta otworzył uroczyście nowy rok nauki. Na inauguracji gościliśmy również panią Bogumiłę Wesołowską - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, panią Iwonę Cor – głównego specjalistę, koordynatora projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie Słubickim”, panią Helenę Gawda- właścicielkę Restauracji „Gawda”w Słubicach, w której nasi uczniowie ze szkoły branżowej odbywają wakacyjne staże. I to właśnie na uczniów szkoły branżowej po wakacjach czekała niespodzianka: panowie Starostowie otworzyli nową salę komputerową, która będzie służyć do teoretycznej nauki zawodu. Środki na przygotowanie sali pochodziły z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie Słubickim” . Trzeba podkreślić, iż na pewno ta inwestycja ułatwi uczniom naukę i zdobywanie sukcesów zawodowych. Pani dyrektor poinformowała zgromadzonych, że od tego roku po raz pierwszy będzie funkcjonował w ośrodku zespół rewalidacyjno-wychowawczy oprócz już działających w ośrodku : oddziałów przedszkolnych, ośmioletniej szkoły podstawowej, zespołów edukacyjno –terapeutycznych, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej pierwszego stopnia. Wszystkim naszym przedszkolakom i uczniom życzymy wielu sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.
U-w-a-g-a zaczynamy!!!aut aut aut aut aut aut aut


..: do góry :